วท.อุบลฯ ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วท.อุบลฯ ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายณัฐวรรธน์ เกษกุล และนายศิริทรัพย์ สุราทิพย์ ครูแผนกวิชาโยธา พร้อมด้วยนายศุภสิทธิ์ สายขุน นักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาโยธา นำตัวแทนนักศึกษา แผนกวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คำสั่งของ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป