การประชุม Management Review ณ ห้องเรียน Theory Room ๒ อาคาร ๖ แผนกวิชาช่างอากาศยาน

การประชุม Management Review ณ ห้องเรียน Theory Room ๒ อาคาร ๖ แผนกวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม Management Review ณ ห้องเรียน Theory Room ๒ อาคาร ๖ แผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน ดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมารตฐานการศึกษา พร้อมด้วยคณะหัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานคุณภาพทั้งหมดภายในสาขาวิชาช่างอากาศยานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป