วท.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗

วท.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ณ สถานีบริการน้ำมัน PT วรรณศักดิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งมอบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา จิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เข้ารับการตรวจเยี่ยมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามนโยบายของรัฐบาล และยังช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนต่อไป
#เรียนดีมีควมาสุข
#โครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์๒๕๖๗
#PRสอจอุบลฯ