งานเกษียณอายุราชการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๕

งานเกษียณอายุราชการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้แก่ ๑.นายเผด็จศึก แสนุวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ๒.นายสงบ ฉ้งทับ ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ๓.นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ๔.นายวัชระ ประคองพันธ์ ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ อย่างพร้อมเพรียงกัน ภายในงานมีการแสดงมุทิตาจิต กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรม Seven Bee Boutique Hotel จังหวัดสุรินทร์