วท.อุบลฯ ร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี ในการนี้มี นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรตินำคณะผู้บริหาร ครู และผู้สำเร็จการศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง