พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโดมน้อย

พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโดมน้อย

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโดมน้อย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายประสงค์ จันจำปา นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายประดิษฐ์ พาชื่น ประธานชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครูอาวุโส คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์2567
#PRวทอุบลฯ