การประชุมขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาเมืองแห่งดนตรี (Ubonratchathani City of Music)

การประชุมขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาเมืองแห่งดนตรี (Ubonratchathani City of Music)

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาเมืองแห่งดนตรี (Ubonratchathani City of Music) ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#ประชุมขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานี
#PRวทอุบลฯ