เตรียมความพร้อมในการจัดงานนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

เตรียมความพร้อมในการจัดงานนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันที่ ๑๑ มกราคม๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอาคม ปาสีโล หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในการนี้มีรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป