การประชุมสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2566

การประชุมสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายกสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ในการนี้มี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานประสานงานสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรตินำคณะกรรมการ และครู ในสังกัดสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการในสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป