การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถาน

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถาน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานคณะทำงานประเมินฯ พร้อมคณะ โดยเริ่มจากการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของแต่ละแผนกวิชาที่จัดขึ้น ณ หอประชุมโดมน้อย หลังจากนั้น เข้าสู่พิธีการ ขั้นตอนการประเมินฯ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตามลำดับ