วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทักษะการจัดการ Cloud Computing

วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทักษะการจัดการ Cloud Computing

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายสวัสดิ์ ธงไชย และนางนฤมล นามบุญ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา คือ นางสาววิลาวัลย์ มูลทา นางสาวอภิศมัย นาถาพันธ์ และนางสาวศิริพรรณ ทัยอ่อน นักเรียนระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย ภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการจัดการ Cloud Computing” ซึ่งขอขอบคุณ บริษัท Huawei ที่ได้ให้การสนับสนุนในการดำเนินการจัดกิจกรรม ต่อมาในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ได้ประกาศผลการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้รับรางวัลรอชนะเลิศอันดับหนึ่ง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ที่อาชีวศึกษาจังหวัดระยองต่อไป นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง