ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศจากงานการเงิน
เรื่อง แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของนักเรียน ในระดับชั้น ปวช.1-3 รายละเอียดตามที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดเอกสารใบสำคัญรับเงิน ที่นี่ >>>คลิก<<<