ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
📌📌ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตามประกาศนี้ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ และทำสัญญาจ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
เวลา 08.00 น. ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี