การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Online ทุกระดับชั้น สัปดาห์ที่ 12

การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Online ทุกระดับชั้น สัปดาห์ที่ 12

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ Online ทุกระดับชั้น
สัปดาห์ที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มกราคม 2565