พิธีเปิดโครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตย ร่วมใจเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ

พิธีเปิดโครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตย ร่วมใจเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตย ร่วมใจเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และครูที่ปรึกษา อวท. นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อทำการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ อีกทั้งได้ให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้สิทธิของตัวเอง และเป็นการแสดงออกถึงการเป็นประชาธิปไตยของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี