คณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยสอดท่อหายใจ Laryngoscope

คณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยสอดท่อหายใจ Laryngoscope

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยสอดท่อหายใจ Laryngoscope จำนวน ๕๗ เครื่อง ให้กับสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อไป ซึ่งอุปกรณ์ ดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์ด้านการผลิตจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี