วท.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

วท.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน และนายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าให้การต้อนรับคณะครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ณ ห้องประชุมบัวฟ้า ในโอกาสที่ได้มาศึกษาดูงาน ณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานสื่อการเรียนการสอน และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี