เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวพัชรา สุภาวงษ์ ครูผู้ควบคุม นำนายชฎานนท์ มีศรี นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติบัตร ระดับดี จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมศรีอุบลรัตน์ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี