ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 – 4 มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่และทำสัญญาจ้าง
ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องงานบุคลากร
(รายละเอียดหลักฐานที่ต้องนำมาด้วยจะแนบประกาศอยู่ในช่องคอมเม้นต์)