วท.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง กับการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ

วท.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง กับการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดอุบลราชธานี การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า ซึ่งผลจากการแข่งขันปรากฏว่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ๑.การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ( Chinese Public Speaking) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๒.การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ๓.การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้มีนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง