โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะการสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะการสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะการสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ ณ ห้องปฏิบัติการ ๓๔๓ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอิทธิพล นราชัย ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดอบรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ประสบการณ์ในการประกอบหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และอนาคตต่อไป