วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา (หมวก ผ้าพันคอพระราชทาน )

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา (หมวก ผ้าพันคอพระราชทาน )

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (หมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ) แก่ผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ของจังหวัดอุบลราชธานี ตามที่ศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำหนดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่พร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์หน่วยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.อำเภอเมืองอุบลราชธานี และศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาใหม่ ประกอบด้วย หมวก และผ้าพันคอ โอกาสนี้ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาใหม่ ประกอบด้วย หมวก และผ้าพันคอ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารหอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งมีประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเข้ารับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ด้วย