ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาช่างอากาศยาน

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายวิทวัต ปัญจมะวัต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ในการเข้าร่วมการประชุมสัญจรสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาช่างอากาศยาน ณ อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการอากาศยาน แผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี