ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างอากาศยานจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นำโดย นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ณ แผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้มีนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนคณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น