วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สามารถสมัครด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน อาคาร 1หรือสมัครออนไลน์ที่ admission.utc.ac.th   22 ก.พ.-29 เม.ย.64