ศิษย์เก่าเยือนแผนกวิชาช่างยนต์

ศิษย์เก่าเยือนแผนกวิชาช่างยนต์

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ดร.(กิตติมศักดิ์ ) ประสาทศิลป์อ่อนอรรถ ประธานจากกลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ จำกัด ศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างยนต์รุ่นแรก ได้มาเยี่ยมชม ชุดปฏิบัติการยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเชื่อมต่อบอร์ดจำลองสถานการณ์ที่บริจาคให้กับแผนกวิชาช่างยนต์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ราคา ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น