แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ร่วมกับบริษัท เดี้ยน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดโครงการอบรมการใช้สีสเปรย์ Samurai Kurobushi

แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ร่วมกับบริษัท เดี้ยน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดโครงการอบรมการใช้สีสเปรย์ Samurai Kurobushi

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้สีสเปรย์ Samurai Kurobushi ณ แผนกวิชาเครื่องกล ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรและวัสดุฝึกจาก บริษัท เดี้ยน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาเครื่องกล นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. แผนกวิชาเครื่องกล เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกด้านทักษะให้สามารถประกอบอาชีพได้จริงต่อไป