วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะช่างอากาศยาน ระดับชาติ

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะช่างอากาศยาน ระดับชาติ

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายบูชา อินทรปัญญานายคณสร อยู่ภิญโญ ครูผู้เชี่ยวชาญ นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน และว่าที่ร้อยตรี วิทยา สายลาด ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน/ครูผู้ควบคุม นำนายภรัลยู แดงเปี่ยม นางสาวอนรรฆวี เบ้าเงิน และนางสาวผาณิต ใต้โพธิ์ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะช่างอากาศยาน ระดับชาติ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง