มอบตู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบในรถ Am bulance

มอบตู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบในรถ Am bulance

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และว่าที่ ร.ต. คมกริช สายพิณ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ให้เกียรติมอบตู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบในรถ Am bulance ปรับปรุงคุณภาพอากาศด้วย UVC ให้กับ โรงพยาบาลนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางพัชรี อมรสิน หัวหน้าฝ่ายกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนาตาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี