แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม และนายสถาพร แสวงแก้ว ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นำนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี โดยดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งผลจากการแข่งขันปรากฏว่านายศิรศักดิ์ ยงรัมย์ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง
#เรียนดีมีความสุข
#แผนกวิชาช่างยนต์วทอุบลฯได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าฯ
#PRวทอุบลฯ