โครงการทดสอบวิชาการทางลูกเสือ เพื่อประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก และประดับแถบ ๒ สี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการทดสอบวิชาการทางลูกเสือ เพื่อประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก และประดับแถบ ๒ สี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการทดสอบวิชาการทางลูกเสือ เพื่อประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก และประดับแถบ ๒ สี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย เนืองเนตร ครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือวิสามัญ นางสาวสิริลักษณ์ รักสกุล ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือวิสามัญ และคณะครู นำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อรับเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามพิธีการทางลูกเสือต่อไป