การสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม

การสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม ณ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม โดยมี นายอุทัย ไชยวิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป