วท.อุบลฯ ต้อนรับคณะครู ทั้ง ๕ ท่าน เนื่องในโอกาสที่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วท.อุบลฯ ต้อนรับคณะครู ทั้ง ๕ ท่าน เนื่องในโอกาสที่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติต้อนรับคณะครู ทั้ง ๕ ท่าน ได้แก่ ๑.นายณัฐกร หมื่นทอง ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ๒.นางสาวบุญญาพร วิลามาศ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ๓.นายธนพัฒน์ ใจตรง ครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ๔.นายวัฒนกร ไชยพล ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ๕.นางสาวพิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสที่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
#เรียนดีมีความสุข
#ต้อนรับคณะครูเนื่องในโอกาสที่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ
#PRวทอุบลฯ