พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ๒๕๖๖ หลักสูตรช่างติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ๒๕๖๖ หลักสูตรช่างติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ๒๕๖๖ หลักสูตรช่างติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสริม ภิญญะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ นายโกเศียร นนทวี หัวหน้าหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค ๑๒ และนางสาวตวงทรัพย์ ศุภศร ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเขื่องใน กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นายนรา เดชะคำภู หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง