สอจ.อุบลฯ ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สอจ.อุบลฯ ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการดำเนินงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ชั้น ๔ อาคาร ๑๓ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง รวมพลังขับเคลื่อนอาชีวศึกษา สู่การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง