เลขาฯ สอศ. ตรวจเยี่ยมแผนกวิชาช่างอากาศยาน

เลขาฯ สอศ. ตรวจเยี่ยมแผนกวิชาช่างอากาศยาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมด้วย นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างอากาศยาน ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น