การประชุมคณะกรรมการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา

การประชุมคณะกรรมการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทโควตา ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสวัสดิ์ ธงไชย หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้าแผนกวิชา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง