ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้ได้รับทราบต่อไป