คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการลดปัญหาออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการลดปัญหาออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา

โครงการลดปัญหาออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ดาวน์โหลด คำสั่งโครงการออกกลางคัน