การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัด

การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัด

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป