นิทรรศการ Best Practice จัดบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

นิทรรศการ Best Practice จัดบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายกตนนท์ นาทันหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมนิทรรศการ Best Practice จัดบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ให้แก่คณะกรรมการ นักเรียนโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร และบุคคลทั่วไป ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี