วท.อุบลฯ ให้เกียรติร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วท.อุบลฯ ให้เกียรติร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ ๑๒ มกราคม๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ฉบับใหม่ ระหว่าง บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผ่านระบบออนไลน์ Live Zoom Meeting ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ และครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการพร้อมทั้งสนับสนุนการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานในอนาคตต่อไป