วท.อุบลฯ ร่วมกับธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุน โครงสร้างผู้ประกอบการช่างฝีมือรายใหม่

วท.อุบลฯ ร่วมกับธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุน โครงสร้างผู้ประกอบการช่างฝีมือรายใหม่

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายวัฒนา ทองเทพ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ลงพื้นที่มอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างผู้ประกอบการช่างฝีมือรายใหม่ ๒ แห่ง ได้แก่ ร้านภูทองมา การช่าง และร้านปรีชา เซอร์วิส ซึ่งให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ และเครื่องกลการเกษตร ณ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเงินสนับสนุน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยมีคณะทีมงานจากธนาคารออมสิน ลงพื้นที่มอบเงินสนับสนุนโครงการด้วย