เกษียณ ภาคภูมิใจ สานสายใยมุทิตา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

เกษียณ ภาคภูมิใจ สานสายใยมุทิตา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๓ กันยายน๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีอำลาราชการ “เกษียณ ภาคภูมิใจ สานสายใยมุทิตา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๘ ท่าน ณ อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายนิยม แสงวงศ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รองผู้อำนวยการ ๔ ฝ่าย ตัวแทนคณะครู และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีอย่างอบอุ่น ซึ่งภายในงานมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นอย่างดี