วท.อุบลฯ เข้ารับการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๙

วท.อุบลฯ เข้ารับการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๙

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่เข้ารับการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง หัวหน้าแผนกวิชาโยธา นายณัฐพล เทพมา หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นางศิรินณา ดอนชัย นางสาวทิพยดา สาระชาติ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนายศุภชัย นามวงศ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาโยธา เข้ารับการประเมิน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๙ เข้ารับการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๙ อย่างพร้อมเพรียง