การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ระดับจังหวัดอุบลราชธานี

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ระดับจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๙ มิถุนายน๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ซึ่งการประเมินศูนย์บ่มเพาะาะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สามารถนำกลไกการขับเคลื่อนผู้เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการหรือสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกสถานศึกษา เป็นอย่างดี