ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุด และเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าประกวดในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป