เวรรักษาการณ์(กลางวัน) เดือน พฤษภาคม 2562

เวรรักษาการณ์(กลางวัน) เดือน พฤษภาคม 2562

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องการเเต่งตั้งบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติเวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ปนะจำเดือน พฤษภาคม 2562

ดาน์วโหลดประกาศคำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร-เวรรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม2562