วท.อุบลฯ จัดพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๒ สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๒ สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย เนืองเนตร ครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือวิสามัญ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ นำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๒ สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อรับเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามพิธีการทางลูกเสือ ต่อไป