รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจจะเรียนสายอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยังเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ ที่ www.admission.utc.ac.th/admission/utc/index.php